Select Page

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Última actualizació: 28/10/2021

Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre POSITIVECOLOR (en endavant, prestador) i vostè (en endavant, l’usuari) , relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga online http://www.positivecolor.com

L’acceptació del present document comporta que l’usuari / a:

1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí s’exposa.

2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc http://www.positivecolor.com

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre POSITIVECOLOR i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà d’inscriure a través del lloc web. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

S’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Accedeix a la pàgina del curs concret a la tenda i afegeix a la cistella, després finalizza la compra, comprova que les dados siguen compatibles amb el teu calendari.

2. Per a tramitar la comanda emplena les dades de l’alumne/a i fes clic a realitzar la comanda.

3. Validar la compra.

4. Selecciona pagament per mitjà de BIZUM. Ves a l’app de la teva entinta bancaria i fes el pagament per BIZUM al número 619644462. Recorda d’indicar el teu número de comanda, nom i cognom de l’alumne per a comprobació de les places.

El pagament per mitjà de BIZUM està protegit per certificat SSL de 256 bits. Finalitzada la operació i en un termini màxim de 48 hores rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la teva plaça i el detall de la transacció efectuada. 

ELECCIÓ DEL PRODUCTE

El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció a què el destini. Per tant, el prestador no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest en el moment d’efectuar la seva compra dels productes.

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

La prestació de serveis de formació està exempta d’IVA segons la Llei 37/1992 i RD 1624/1992.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la seva última fase.

En cas d’error tipogràfic en el preu indicat a la web, POSITIVECOLOR es reserva el dret d’aplicar el preu real de l’acció formativa.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà fer-ho via correu electrònic a l’adreça de positivecolor@gmail.com, indicant en l’assumpte del missatge el Codi del Curs que li va ser indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Les ofertes seran vàlides pel temps en que es trobin publicades al web o fins a la data indicada en la pròpia oferta.

LA FORMA DE PAGAMENT

S’accepta com a mitjà de pagament BIZUM via plataforma segura de pagaments online.

Transferència o Ingrés Bancari: el client podrà fer una transferència amb les dades que se li indicaran abans i després de realitzar la compra. Un cop comprovada la transferència BIZUM, es confirmarà la inscripció al curs via e-mail.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

Una vegada realitzat el procés de compra, no es pot admetre la devolució de la prestació del servei contractat excepte en cas d’incidències tècniques atribuïbles a POSITIVECOLOR que no permetin la seva prestació.

POSITIVECOLOR no assumirà cap responsabilitat quan la prestació del servei no arribi a realitzar-se de forma correcta com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari/a siguin falses, inexactes o incompletes.

TERMINI DE LLIURAMENT

Les accions formatives s’iniciaran segons el calendari i la ubicació publicada.

La gestió de la bonificació, en cas de ser sol · licitada, requerirà de terminis específics que es comunicaran un cop realitzada la compra.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Conforme al que estableix l’article 5 de la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la nostra entitat amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè, per a l’enviament dels productes adquirits, així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres productes i serveis, incloent per a això el correu electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, mitjançant  sol · licitud per escrit a positivecolor@gmail.com, acompanyada de la fotocòpia del seu NIF.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari/a, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Call Now Button